thất nghiệp

Chật vật tìm việc cận Tết

Chật vật tìm việc cận Tết

Dịch COVID-19 khiến người lao động nếm đủ một năm vất vả, Tết cận kề, nhưng nhiều công nhân vẫn thất nghiệp,...