Thành phố Kon Tum

Kon Tum: Miệt vườn trên cao nguyên

Kon Tum: Miệt vườn trên cao nguyên

Nhắc đến “miệt vườn”, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vườn cây ăn trái trĩu quả ở vùng đồng bằng...