Hiện nay, giá thanh long trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng mạnh trở lại.