tham nhũng vặt

Không ‘vặt’ chút nào

Không ‘vặt’ chút nào

Có hay không ‘một bộ phận không nhỏ’ cán bộ, công chức coi việc ‘nhận quà’ là tương đối bình...