thai nhi

Vì đâu mẹ nỡ vứt con!

Vì đâu mẹ nỡ vứt con!

Những hài nhi bé bỏng được phát hiện khi đã tím tái trong những chiếc túi bóng, bên thùng rác hay dưới lòng mương…...