Sau khi bị sàm sỡ nhiều lần, cô gái đã cầm 2 tay 2 gậy vừa vạch tội vừa đánh gã biến thái khiến hắn không thể...