tết trung thu

Nhớ trung thu đi làm… ô sin

Nhớ trung thu đi làm… ô sin

Trung thu đến khiến tôi nhớ những ngày đi làm giúp việc nhà, khi thực hiện loạt bài Trong thế giới ô sin đăng trên...