Qua khám nghiệm, công an xác định thi thể - một ở trong thùng nhựa đổ bêtông và một ở trong thùng trà -...