Đi ăn trộm, nhưng Hạnh cũng có 'nguyên tắc' của riêng mình là không lấy của người thân, quen. Có khi, thấy ở quê...