Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng giám đốc PVN xin từ chức

Tổng giám đốc PVN xin từ chức

Nguồn tin của Zing.vn xác nhận việc ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đã...