Sáng 29.3, ông Đoàn Ngọc Hải trở lại thị xã Ayun Pa (Gia Lai) tặng sữa, thịt hộp cho học sinh bản địa và đặc biệt...