Để giảm ùn tắc giao thông, sắp tới Sở GTVT sẽ điều chỉnh tăng phí đỗ ô tô trên địa bàn TP.