Mưa to khiến tảng đá lớn lăn trên núi xuống bản Bút (Thanh Hóa), 8 hộ dân phải di dời khẩn cấp lánh nạn.