Ngày 14/5, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ra chỉ thị về việc tăng cường vận động thể lực...