Trong quá trình nhậu, Phạm Văn Soi nghi ngờ ông Lối 'cầm đồ thuốc độc' khiến cha mình chết nên giữa 2 bên xảy ra xô...