Đảng ủy Nhà máy In tiền Quốc gia vừa tổ chức lễ công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Nhà máy in tiền Quốc gia...