tâm thần

Bỗng dưng… tâm thần

Bỗng dưng… tâm thần

Chuyện cơ quan chức năng Bình Thuận phải đưa bị can Trần Thị Ngọc Nữ đi giám định tâm thần là một hành động...