Từ việc Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước bị giang hồ khống chế đòi nợ, mới đây lãnh đạo sở Y tế Đồng...