Sau va chạm giao thông, hai bên đấu khẩu với nhau, ngay sau đó, người đàn ông đi ô tô đã đấm đá liên tục vào mặt...