tài nguyên

Rừng xanh, mất tới bao giờ?

Rừng xanh, mất tới bao giờ?

Rừng bị tàn phá, suy giảm chất lượng không ngừng suốt nhiều thập kỷ qua. Câu hỏi: Đâu là phương thức hữu hiệu...