Suốt hơn 40 năm nay, cụ bà Phạm Thị Màng (cụ Tư Màng, 92 tuổi) vẫn thầm lặng thu nhặt từng mảnh vải vụn để may...