suy yếu

Bão số 10 tan trên Biển Đông

Bão số 10 tan trên Biển Đông

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sớm hơn so với dự báo. Hình thái này tiếp tục giảm cường độ trong...