suối Cam Ly

Đà Lạt tìm cách thoát lũ

Đà Lạt tìm cách thoát lũ

TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang xem xét lại toàn bộ hoạt động sản xuất và quy hoạch để thoát những trận lũ như vừa...