Bố con người đàn ông đứng ở đường tàu khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu cho tới khi biết nguyên nhân.