Sử dụng điện thoại, để điện thoại trong túi quần hoặc túi sau của quần bò khi tham gia giao thông cũng là...