Thiết bị bay không người lái Stormbee UAV S-20 đã ra mắt trong buổi hội thảo giới thiệu và chuyển giao công nghệ...