status

Facebook không cho xoá status đã đăng

Facebook không cho xoá status đã đăng

Từ nay về sau, chúng ta sẽ không thể xóa status đi được nữa. Không sao đâu, vẫn có thể để dòng trạng thái về chế...