Hai ngày trước khi xảy ra vụ sạt lở, anh S. gọi điện cho mẹ nói trong Thủy điện Rào Trăng 3 đang mưa to, sóng yếu và...