Khắc phục bão số 9 chưa xong, người dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ứng phó với lũ do mưa lớn rộng khắp. Nhiều...