Cảng vụ Hàng không miền Bắc (Cục Hàng không) cho hay, sẽ yêu cầu các bên liên quan tới vụ việc khách nam có hành vi...