Sau nụ hôn nồng nàn, ông lão 70 tuổi sờ lên cổ thì hoảng hồn phát hiện sợi dây chuyền không cánh mà bay.