Chân dài Sofia Jamora trông sexy đầy ma mị trong loạt ảnh mới đây.