Sơ xuất trong khi thắp hương cúng, trại hòm và ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Ấn bị thiêu rụi. Thiệt hại ban...