Một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở Barcelona hôm nay phải sơ tán người dân sau khi cảnh sát tại đây phát...