sổ hộ khẩu

Sẽ bỏ sổ hộ khẩu

Sẽ bỏ sổ hộ khẩu

Thay đổi quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu sang mã số định danh cá nhân phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ...
‘Vĩnh biệt’ hộ khẩu

‘Vĩnh biệt’ hộ khẩu

Một quyết định mang tính lịch sử vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành: Bỏ sổ hộ khẩu và giấy...
Bỏ sổ hộ khẩu: Tại sao không?

Bỏ sổ hộ khẩu: Tại sao không?

Việc quản lý bằng hộ khẩu đã quá lỗi thời và không còn phù hợp với sự phát triển không ngừng của xã hội hiện...