Kiểm toán Nhà nước vừa có Thông báo số 876/TB-KTNN gửi Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả kiểm...