Chưa hết đau xót với những tổn thương của cậu con trai 28 tháng tuổi, anh Trương Hoàng Hải ở Nha Trang kể lại giây...