Việc thanh toán được hai bên tiến hành theo hợp đồng ký kết từ trước, tuy nhiên với một dự án chậm hơn một...