"Do em làm chủ nên thời gian không có bị gò bó" - Anh chàng chia sẻ trong chương trình.