Bắc Bộ ít mưa, trời se lạnh. Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên có mưa rất to đến đặc biệt to. Nam Bộ vừa chịu...