UBND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại 'dự...