Sầu riêng Đạ Huoai

Lâm Đồng: Giàu có sầu riêng…

Lâm Đồng: Giàu có sầu riêng…

Nếu ai đó một lần nếm thử sầu riêng Đạ Huoai ngay tại vườn, mới biết những loại sầu riêng từng ăn trước đây...