Chiến lược gia Tite cho rằng, Lionel Messi cần thể hiện sự tôn trọng và chấp nhận khi thất bại trước...