Nghị định 54 quy định cơ sở kinh doanh karaoke không được hoạt động từ 0h đến 8h, không được chốt cửa...