Tấm la phông phòng học bất ngờ rơi xuống khiến 20 học sinh bị thương.