sập cầu

Nín thở qua cầu… chờ sập

Nín thở qua cầu… chờ sập

Cầu Bến Lội ở Quảng Nam xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhưng mỗi ngày hàng trăm người...