Bằng ý chí và sự nhạy bén trong sản xuất, ông Nguyễn Ngọc Anh đã vượt qua khó khăn để trở thành tỷ phú nông dân...