sàn thương mại điện tử

Cẩn thận ‘shop lừa’ online

Cẩn thận ‘shop lừa’ online

Cửa hàng (shop) ảo có thể "qua mặt" cả công nghệ kiểm duyệt trên sàn thương mại điện tử. Khách hàng cần biết...
Treo đầu dê, bán thịt chó

Treo đầu dê, bán thịt chó

Cùng với sự phát triển mạnh của công nghệ, khi mà các mạng xã hội không tiếp tục để facebooker mãi free khi muốn...