'Khi con chào đời, bé còn cử động, nhưng do không biết gì nên không dám động vào cháu bé. Một lúc sau, khi cán bộ y...