Sinh con khi tuổi còn quá trẻ lại không siêu âm thời gian đầu và không tiêm uốn ván, một sản phụ 16 tuổi ở Đắk...